آخرین مهلت انتقال دامنه‌های ثبت شده در رجیسترار Realtime (ریسلو)

پیرو اطلاع‌رسانی‌های قبلی مبنی بر تحریم‌های ایجاد شده از سوی رجیسترار Realtime (ریسلو) برای مالکان ایرانی دامنه های بین المللی (com, net , ....) و اعلام مهلت انتقال دامنه ها تا تاریخ 18 نوامبر 2017 (27 آبان 1396) از سوی ریسلو، تنها یک هفته تا پایان مهلت انتقال دامنه‌ها باقی مانده است.

با توجه به اعلام ریسلو اکانت مالکان ایرانی دامنه در رجیسترار ریسلو بسته می شود و دسترسی به دامنه ها غیر ممکن می گردد.

در صورتیکه دامنه خود را نیاز دارید، حتما برای انتقال آن به رجیسترار جدید اقدام فرمایید.

بدیهی است با توجه به چندین مرتبه اطلاع رسانی از راههای مختلف و توصیه به انتقال دامنه ها از سوی اوروهاست، در صورت بسته شدن اکانتها و عدم دسترسی به دامنه ها هیچگونه مسئولیتی برعهده اوروهاست نخواهد بود.

با احترام