هاست ویژه آلمان اوروهاست

میزبانی برای وب سایت های خاص ، فعال و پر بازدید روی سرور آلمان

هاست ویژه لینوکس آلمان 100MB

استفاده از آخرین بروزرسانی های سخت افزاری و نرم افزاری
تنظیمات اتوماتیک هاست مناسب برای سایت مشتری
محدود بودن مشتری روی این سرور برای بازدهی بهتر

 • 100 مگابایت فضا
 • 1عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • SSD آلمان سرور
 • نامحدود پهنای باند
هاست ویژه لینوکس آلمان 200MB

استفاده از آخرین بروزرسانی های سخت افزاری و نرم افزاری
تنظیمات اتوماتیک هاست مناسب برای سایت مشتری
محدود بودن مشتری روی این سرور برای بازدهی بهتر

 • 200 مگابایت فضا
 • 1عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • SSD آلمان سرور
 • نامحدود پهنای باند
هاست ویژه لینوکس آلمان 500MB

استفاده از آخرین بروزرسانی های سخت افزاری و نرم افزاری
تنظیمات اتوماتیک هاست مناسب برای سایت مشتری
محدود بودن مشتری روی این سرور برای بازدهی بهتر

 • 500 مگابایت فضا
 • 2عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • SSD آلمان سرور
 • نامحدود پهنای باند
هاست ویژه لینوکس آلمان 1024MB

استفاده از آخرین بروزرسانی های سخت افزاری و نرم افزاری
تنظیمات اتوماتیک هاست مناسب برای سایت مشتری
محدود بودن مشتری روی این سرور برای بازدهی بهتر

 • 1024 مگابایت فضا
 • 3عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • SSD آلمان سرور
 • نامحدود پهنای باند
هاست ویژه لینوکس آلمان 2048MB

استفاده از آخرین بروزرسانی های سخت افزاری و نرم افزاری
تنظیمات اتوماتیک هاست مناسب برای سایت مشتری
محدود بودن مشتری روی این سرور برای بازدهی بهتر

 • 2048 مگابایت فضا
 • 4عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • SSD آلمان سرور
 • نامحدود پهنای باند