هاست لینوکس ایران ارزان

100MB - ایران ارزان
 • 100 مگابایت فضا
 • 1عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • ایران سرور
 • افرانت دیتاسنتر
256MB - ایران ارزان
 • 256 مگابایت فضا
 • 1عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • ایران سرور
 • افرانت دیتاسنتر
512MB - ایران ارزان
 • 512 مگابایت فضا
 • 2عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • ایران سرور
 • افرانت دیتاسنتر
1024MB - ایران ارزان
 • 1024 مگابایت فضا
 • 2عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • ایران سرور
 • افرانت دیتاسنتر
2048MB - ایران ارزان
 • 2048 مگابایت فضا
 • 4عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • ایران سرور
 • افرانت دیتاسنتر