هاست ویژه ایران اوروهاست

میزبانی برای وب سایت های خاص ، فعال و پر بازدید

هاست ویژه لینوکس ایران 100MB

استفاده از آخرین بروزرسانی های سخت افزاری و نرم افزاری
تنظیمات اتوماتیک هاست مناسب برای سایت مشتری
محدود بودن مشتری روی این سرور برای بازدهی بهتر

 • 100 مگابایت فضا
 • 1عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • داخل ایران SSD سرور
 • نامحدود پهنای باند
هاست ویژه لینوکس ایران 256MB

استفاده از آخرین بروزرسانی های سخت افزاری و نرم افزاری
تنظیمات اتوماتیک هاست مناسب برای سایت مشتری
محدود بودن مشتری روی این سرور برای بازدهی بهتر

 • 256 مگابایت فضا
 • 1عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • داخل ایران SSD سرور
 • نامحدود پهنای باند
هاست ویژه لینوکس ایران 512MB

استفاده از آخرین بروزرسانی های سخت افزاری و نرم افزاری
تنظیمات اتوماتیک هاست مناسب برای سایت مشتری
محدود بودن مشتری روی این سرور برای بازدهی بهتر

 • 512 مگابایت فضا
 • 2عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • داخل ایران SSD سرور
 • نامحدود پهنای باند
هاست ویژه لینوکس ایران 1024MB

استفاده از آخرین بروزرسانی های سخت افزاری و نرم افزاری
تنظیمات اتوماتیک هاست مناسب برای سایت مشتری
محدود بودن مشتری روی این سرور برای بازدهی بهتر

 • 1024 مگابایت فضا
 • 2عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • داخل ایران SSD سرور
 • نامحدود پهنای باند
هاست ویژه لینوکس ایران 2048MB

استفاده از آخرین بروزرسانی های سخت افزاری و نرم افزاری
تنظیمات اتوماتیک هاست مناسب برای سایت مشتری
محدود بودن مشتری روی این سرور برای بازدهی بهتر

 • 2048 مگابایت فضا
 • 4عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • داخل ایران SSD سرور
 • نامحدود پهنای باند