هاست ویژه وردپرس

هاست بهینه برای سایت های وردپرس

هاست وردپرس WP-1


«در صورت پرداخت سالیانه دامنه IR رایگان میباشد»

 • 200 مگابایت فضا
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • SSD هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی بک آپ گیری
 • فوری و آنلاین تحویل
 • LiteSpeed وب سرور
 • آلمان Hetzner دیتاسنتر
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • انتخاب توسط کاربر ورژن پی اچ پی
هاست وردپرس WP-2


«در صورت پرداخت سالیانه دامنه IR رایگان میباشد»

 • 500 مگابایت فضا
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • SSD هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی بک آپ گیری
 • فوری و آنلاین تحویل
 • LiteSpeed وب سرور
 • آلمان Hetzner دیتاسنتر
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • انتخاب توسط کاربر ورژن پی اچ پی
هاست وردپرس WP-3


«در صورت پرداخت سالیانه دامنه IR رایگان میباشد»

 • 1024 مگابایت فضا
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • SSD هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی بک آپ گیری
 • فوری و آنلاین تحویل
 • LiteSpeed وب سرور
 • آلمان Hetzner دیتاسنتر
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • انتخاب توسط کاربر ورژن پی اچ پی
هاست وردپرس WP-4


«در صورت پرداخت سالیانه دامنه IR رایگان میباشد»

 • 2048 مگابایت فضا
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • SSD هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی بک آپ گیری
 • فوری و آنلاین تحویل
 • LiteSpeed وب سرور
 • آلمان Hetzner دیتاسنتر
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • انتخاب توسط کاربر ورژن پی اچ پی