نمایندگی هاست لینوکس ویژه آلمان

نمایندگی هاست لینوکس ویژه آلمان مناسب برای آغاز یک تجارت قدرتمند

نمایندگی 3 گیگ هاست آلمان
 • 3 گیگ فضای نمایندگی
 • 80 گیگ ماهیانه پهنای باند
 • CPanel/WHM پنل مدیریت
 • 15/20 حد اکثر ایجاد اکانت
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روی تمام اکانت های مشتریان شما SSL سه ماهه رایگان
 • ماهیانه/3 ماهه/6 ماهه/سالیانه امکان سفارش
نمایندگی 5 گیگ هاست لینوکس
 • 5 گیگ فضای نمایندگی
 • 100 گیگ ماهیانه پهنای باند
 • CPanel/WHM پنل مدیریت
 • 20/25 حد اکثر ایجاد اکانت
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روی تمام اکانت های مشتریان شما SSL سه ماهه رایگان
 • ماهیانه/ 6 ماهه/ سالیانه امکان سفارش
نمایندگی 10 گیگ لینوکس
 • 10 گیگ فضای نمایندگی
 • 200 گیگ ماهیانه پهنای باند
 • CPanel/WHM پنل مدیریت
 • 25/35 حد اکثر ایجاد اکانت
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روی تمام اکانت های مشتریان شما SSL سه ماهه رایگان
 • ماهیانه/ 6 ماهه/ سالیانه امکان سفارش
نمایندگی 15 گیگ لینوکس
 • 15 گیگ فضای نمایندگی
 • 300 گیگ ماهیانه پهنای باند
 • CPanel/WHM پنل مدیریت
 • 35/45 حد اکثر ایجاد اکانت
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روی تمام اکانت های مشتریان شما SSL سه ماهه رایگان
 • ماهیانه/ 6 ماهه/ سالیانه امکان سفارش